Ułatwienia dostępu

Do pobrania

 
 Bytom, 08.08.2022 rok
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie na realizację robót budowlanych obejmujących Zagospodarowanie terenów przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

 
ZAPROSZENIE  - Zaproszenie SIWZ
 
1. Załącznik nr 1 - Oferta
                           - Oferta w wersji edytowalnej
 
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 7 - Umowa z Wykonawcą
 
8. Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
 
 
 
11. Projekty i przedmiar robót
        TOM I KOLONIA ZGORZELEC ZAGOSPODAROWANIE 
           - przedmiar
           - projekt
           - część rysunkowa
 
 
 
 
 
 

 
Bytom, 27.04.2022 rok
 
INFORMACJA o zmianie formularza ofertowego
 
 
Bytom, 26.04.2022 rok
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
1. Załącznik nr 1 - zaktualizowana Oferta
                           - zaktualizowana Oferta w wersji edytowalnej
                           - Oferta 
                          
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 7 - Umowa
 
8. Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
 
 
 
11. Projekty i przedmiary robót
 
TOM II KOLONIA ZGORZELEC 15 
 
TOM III KOLONIA ZGORZELEC 17 
 
TOM IV KOLONIA ZGORZELEC 18
 
TOM V KOLONIA ZGORZELEC 19
 
TOM VI KOLONIA ZGORZELEC 20
 
TOM VII KOLONIA ZGORZELEC 21
 
TOM VIII KOLONIA ZGORZELEC 22
 
TOM IX KOLONIA ZGORZELEC 23
 
TOM X KOLONIA ZGORZELEC 30
 
TOM XI KOLONIA ZGORZELEC 36
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Załącznik nr 1-Oferta

2. Załącznik nr 2-Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

3. Załącznik nr 3-Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć

    w wykonaniu zamówienia

4. Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

5. Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. Załącznik nr 6-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 7-Umowa

8. Załącznik nr 8-Harmonogram rzeczowo-finansowy

9. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

    nr K/304/2020 z dnia 24.03.2020 r.

10. Decyzja-pozwolenie na budowę-Nr 215/2020 z dnia 27.04.2020 r.,

     ostateczna z dnia 29.04.2020r.

 

11. Projekt i przedmiary robót :

 

TOM I KOLONIA ZGORZELEC ZAGOSPODAROWANIE

TOM II KOLONIA ZGORZELEC 15

TOM III KOLONIA ZGORZELEC 17

TOM IV KOLONIA ZGORZELEC 18

TOM V KOLONIA ZGORZELEC 19

TOM VI KOLONIA ZGORZELEC 20

TOM VII KOLONIA ZGORZELEC 21

TOM VIII KOLONIA ZGORZELEC 22

TOM IX KOLONIA ZGORZELEC 23

TOM X KOLONIA ZGORZELEC 30

TOM XI KOLONIA ZGORZELEC 36

 

12. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

14. Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną